Karlijn Janssen | info@krlnjnssn.nl Follow Karlijn Janssen
Year: 2021
Material: video 1:1
Length: 90 minutes
Title: Drift
Year: 2021
Material: video 16:9

Title: Wrapping up
Year: 2021
Material: photoCard Back Card Front

Title: Gotcha
Year: 2021
Material: 2 x lightbox
plexiglass print
Dimensions: 80 x 60 cm
Title: Dot
Year: 2019
Material: video 16:9
Length video: 5:07 minutes (loop)


Card Back Card Front


Title: Ice still
Year: 2019
Material: lightbox
plexiglass print with photo on both sides
Dimensions: 150 x 85 cm
Title: Ice video
Year: 2018
Material: video 16:9
Length video: 5:12 minutes (loop)


Card Back Card FrontTitle: Here.
Year: 2017
Material: video 16:4
Length video: 3:52 minutes (loop)
Title: Sunburn
Year: 2017
Material: video 4:3
Length video: 3:15 minutes (loop)
Title: Replaced
Year: 2017
Material: video 16:9
Length video: 2:03 minutes (loop)
Title: Girl in dunes
Year: 2016
Material: 6 x photo
Dimensions: 21,5 x 12 cm
Title: Study (sewing blocks of ice)
Year: 2016
Material: video 16:7
Length video: 1:10 minutes (loop)
Title: Flow
Year: 2013
Material: video 16:9
Length video: 1:30 minutes
Title: Untitled
Year: 2013
Material: video 16:9
Length video: 0:22 minutes


Prospects 2022, Art Rotterdam, Van Nellefabriek
Werkbijdrage Jong Talent 2020-2021, Mondriaan Fonds


Biënnale Gelderland 2019, Jansbeek Arnhem (city center)
Residence at Galerie Bart Amsterdam
Jong Talent 2018, Artphy
Nieuwe Oogst 2018 (winner) Galerie Bart Nijmegen
Desideratum, Dijkmagazijn Winssen
Finals 2018 "With All Due Respect", Base for Experiment, Art & Research, ArtEZ Arnhem
A Mild Obsession, BOKA, Arnhem
Summershow ArtEZ, Arnhem
De Kring, Amsterdam